สมัครสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์ ชีวิตแฮปปี้ ดอกเบี้ยดี ผ่อนสบาย อย่ารอช้า กรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

จ่ายน้อย ผ่อนสบาย

กับสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์ทุกโครงการ

พร้อมวงเงินพิเศษ (Top Up)

วงเงินอนุมัติ

สูงสุด 100 %

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

อาชีพพนักงานประจำ
อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
เจ้าของธุรกิจ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ

อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
รายได้ 10,000 บาท เดือน / คน ขึ้นไป
อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำเนินธุรกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีประวัติผ่อนชำระ กับสถาบันการเงิน อื่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ติดต่อสอบถาม


Thanachart Contact Center โทร.1770
หมายเหตุ : *รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลและสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์ และสื่อเพิ่มเติมของธนาคาร