สมัครสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์ ชีวิตแฮปปี้ ดอกเบี้ยดี ผ่อนสบาย อย่ารอช้า กรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

จ่ายน้อย ผ่อนสบาย

กับสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี

เริ่มต้น 3.29 %

รีไฟแนนซ์ทุกโครงการ

พร้อมวงเงินพิเศษ (Top Up)

วงเงินอนุมัติ

สูงสุด 100 %

รายละเอียดและ
ผลประโยชน์

ของสินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีพิเศษ 3.290%
ปีที่ 1-2 : 3.290% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR-3.360%
หลังจากนั้น : MLR-1.150%
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 4.890%
**ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด**
  • สามารถขอเพิ่มวงเงินกู้ เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) ได้
  • สิทธิพิเศษ ธนาคารจะมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน ในกรณีลูกค้าทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของอายุสัญญากู้เงิน และไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวน กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงินหรือไม่ต่ำกว่า 10 ปี - ซื้อประกันชีวิต MRTA : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.15% - ซื้อประกันชีวิต MRTA Plus : ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้

อาชีพพนักงานประจำ
อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
เจ้าของธุรกิจ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ

อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
รายได้ 10,000 บาท เดือน / คน ขึ้นไป
อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำเนินธุรกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีประวัติผ่อนชำระ กับสถาบันการเงิน อื่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ติดต่อสอบถาม


Thanachart Contact Center โทร.1770
หมายเหตุ : *รายละเอียดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลและสิทธิประโยชน์จากเว็บไซต์ และสื่อเพิ่มเติมของธนาคาร